Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 13:00

Karty ubezpieczeniowe

  • Home
  • Karty ubezpieczeniowe

Karty ubezpieczeniowe

KARTY UBEZPIECZENIOWE

KARTA EURO 26 przeznaczona dla osób od 5 do 30 lat.
Karta obejmuje osiem wariantów ubezpieczenia na cały rok dla wszystkich bez względu na wykształcenie i status społeczny. Zakres ubezpieczenia obejmuje Koszty Leczenia i Odpowiedzialność Cywilną oraz Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków.
Karta zawiera ubezpieczenie na cały świat z wyjątkiem USA i Kanady .

PLANETA MŁODYCH przeznaczona dla osób od 5 do 39 lat , karta posiada ubezpieczenie w podróży na cały rok za granicą w zakresie Kosztów Leczenia i Odpowiedzialności Cywilnej oraz Następstw Nieszczęśliwych Wypadków jak również obejmuje ryzyko w trakcie amatorskiego uprawiania sportu. Ubezpieczenie jest ważne na cały świat z wyjątkiem USA i Kanady .

KARTA APRIL Do kogo adresowana jest oferta? Dla osób wyjeżdżających za granicę w celach turystycznych, ale również w celach związanych z wykonywaniem pracy fizycznej i umysłowej. Ubezpieczenie podróżne zapewnia ochronę także podczas delegacji służbowej. Karta ważna jest przez 365 dni.

 

Zalety

ubezpieczenie dla wszystkich, którzy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia są między 29 a 60 rokiem życia
ważne przez 365 dni od daty zakupu (nie masz limitu wyjazdów za granicę)
gwarantuje ochronę ubezpieczeniową podczas wykonywania pracy fizycznej i umysłowej, a także podczas wypoczynku lub amatorskiego uprawiania sportów
w razie zachorowania czy wypadku za granicą – pokrywamy koszty leczenia (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
pokrywa koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia
pokrywa koszty transportu medycznego lub funeralnego do wysokości sumy ubezpieczenia
wszelkie rozliczenia i opłaty za koszty udzielonej pomocy medycznej dokonywane są bez konieczności angażowania Twoich pieniędzy
ubezpieczenie działa już następnego dnia po dniu wykupienia (brak okresu karencji)

 

Świadczenia

Koszty Leczenia (KL) – 260 000 PLN (u lekarza pierwszego kontaktu, specjalisty, a także w szpitalu)
Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – 15 000 PLN
Odpowiedzialność Cywilna w życiu prywatnym (OC) – 100 000 PLN
Ubezpieczenie „Komfortowa Kieszeń” (KK) – 1 000 PLN (pakiet gwarantujący ochronę rzeczy osobistych ubezpieczonego od kradzieży z włamaniem i rabunku)
Koszty rehabilitacji po powrocie do Polski (KR) – 500 PLN
Pokrywamy koszty wynikające z zaostrzenia się następstw chorób przewlekłych, np. cukrzycy czy chorób układu krążenia
Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego z miejsca wypadku lub zakwaterowania do ambulatorium lub szpitala
Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu ubezpieczonego do miejsca zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub placówki medycznej w RP
Zapewniamy organizację i pokrycie kosztów transportu zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku na terenie RP
Zapewniamy organizację oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia i podróży osoby towarzyszącej na czas leczenia lub transportu
Pokrywamy koszty ratownictwa i poszukiwań przez wyspecjalizowane służby ratownicze