Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 13:00

NNW

NNW

Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego.

Zakresem ubezpieczenia objęte są następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym Ubezpieczony uległ w okresie ochrony ubezpieczeniowej oraz świadczenia dodatkowe według wyboru Ubezpieczającego.

Ubezpieczenie można zawrzeć w wariancie podstawowym oraz rozszerzonym.

 

ZAKRES PODSTAWOWY OBEJMUJE:

Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
Świadczenie z tytułu śmierci Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku
w środku lokomocji
Świadczenie usług Assistance- całodobowe usługi informacyjne w ramach infolinii Medycznej oraz infolinii turystycznej

 

ZAKRES ROZSZERZONY OBEJMUJE:

Zakres podstawowy oraz według wyboru Ubezpieczającego świadczenia dodatkowe wymienione w klauzulach:

Trwały uszczerbek na zdrowiu
Inwalidztwo
Poważny uraz
Złamania kości
Oparzenia lub odmrożenia
Pobyt w szpitalu
Trwała niezdolność do pracy zarobkowej
Zwrot kosztów wypożyczenia lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
Zwrot kosztów leczenia
Zwrot kosztów operacji plastycznych
Zwrot kosztów przekwalifikowania zawodowego ubezpieczonego
Zwrot kosztów rehabilitacji
Porwanie