Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 13:00

Rolne

Rolne

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Brak zabezpieczenia majątku w przypadku szkody może spowodować znaczne straty, czasem i całego dorobku rolnika. Ciągłe zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości występowania zdarzeń losowych takich jak powódź czy huragan, dlatego też w pakiecie ubezpieczeń rolnych można dowolnie łączyć zarówno ubezpieczenia obowiązkowe jak i ubezpieczenia rolne dobrowolne

aby w ten sposób zyskać kompleksową ochronę.