Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 13:00

Turystyczne

Turystyczne

ZAWIERAMY UMOWY UBEZPIECZENIA W ZAKRESIE:

Kosztów leczenia (w tym ratownictwa) i assistance
Następstw nieszczęśliwych wypadków
Pomocy i ochrony prawnej
Bagażu podróżnego
Odpowiedzialności cywilnej
Rezygnacji z imprezy turystycznej
Przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej
Anulacji biletu lotniczego, autokarowego, promowego
N życzenie klienta po opłaceniu dodatkowej składki, zakres umowy ubezpieczenia może zostać rozszerzony o ryzyka związane z:
Wykonywaniem pracy fizycznej
Następstwem chorób przewlekłych i nowotworowych
Uprawianiem sportów zimowych
Uprawianiem sportów wysokiego ryzyka
Wyczynowym uprawianiem sportów
Uprawianiem sportów ekstremalnych
Utratą bądź zniszczeniem sprzętu sportowego