Godziny otwarcia : Poniedziałek - Piątek 9:00 - 17:00 Sobota 9:00 - 13:00

W podróży

W podróży

W PODRÓŻY

To ubezpieczenie turystyczne ,które jest nieodłącznym elementem każdej podróży. Warto zaopatrzyć się w tego typu polisę .Polisa ta pozwoli na wyjazd za granicę zarówno do pracy jak i na wakacje bez nieprzewidzianych kosztów.

Ubezpieczenie to obejmuje:

koszty leczenia-pokrywają wszelkie wizyty w szpitalach, poradniach ,placówkach medycznych a także zabiegi ,operacje, zakup leków i środków medycznych , transport sanitarny, do wysokości sumy gwarantowanej
ubezpieczenie NNW- w razie nieszczęśliwego wypadku powodującego utratę zdrowia bądź śmierć ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu lub jego bliskim odszkodowanie ,które będzie odpowiadało procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu
OC w życiu prywatnym-w razie nieumyślnego poszkodowania osoby trzeciej poprzez spowodowanie strat na jej zdrowiu lub mieniu przez ubezpieczonego ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie pokrywające poniesione koszty
ubezpieczenie bagażu- rzeczy osobiste ubezpieczonego zostaną objęte ochrona na wypadek ich zniszczenia ,kradzieży lub zgubienia ( towarzystwo wypłaci odszkodowanie max. do określonej sumy gwarantowanej

Istnieje możliwość skorzystania z dodatkowych elementów, które zagwarantują jeszcze pełniejszą ochronę min.: koszty rezygnacji, choroby przewlekłe.